Hemsida, logotyp och grafisk design

GRAFISK DESIGN

Pennor i olika färger beskriver grafisk design

WEB

HTML kod för att representera design av hemsidor / webdesign

OM MIG

Självporträtt av mig som grafisk designer med penna i handen

PORTFOLIO

Bok som beskriver portfolio för olika uppdrag inom grafisk design